Zawiadomienie GK7627/33/10 z dnia 12-07-2010r.

Zawiadomienie GK7627/33/10 z dnia 12-07-2010r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Malińskiej w Pleszewie wraz z chodnikami o dł. 350 mb – na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego.

Pobierz tekst zawiadomienia - format pdf