Obwieszczenie AU-7331/WZCP/11/2010 z dnia 14-07-2010r.

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/11/2010 z dnia 14-07-2010r. o zakończeniu postępowania administracyjnego dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika w miejscowści Dobra Nadzieja

Pobierz tekst wykazu - format pdf