Obwieszczenie AU-7331/WZCP/12/2010 z dnia 14-07-2010r.

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/12/2010 z dnia 14-07-2010r. o zakończeniu postępowania administracyjnego dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika oraz kanalizacji deszczowej w miejscowści Zielona Łąka

Pobierz tekst wykazu - format pdf