Oferta organizacji pozarządowej z dnia 11-08-2010r

Oferta organizacji pozarządowej z dnia 11-08-2010r III Przegląd Kina Niezależnego SPAM Pleszew 2010r.

Pobierz teskt oferty - format pdf

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczace oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie Rynek 1. 

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz 873 z późniejszymi zmianami)