Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie

w  sprawie:  Programu  współpracy  Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego na  rok  2011

Pobierz tekst projektu - format pdf

Projekt uchwały przedstawia się celem konsultacji z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 3 września 2010r na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew Rynek 1