Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli LPO-4101-01/2010

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli LPO-4101-01/2010

Pobierz tekst wystąpienia - format pdf

 

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli LPO-4101-01/2010

Pobierz tekst odpowiedzi - format pdf