Protokół z kontroli doraźnej RIO z dnia 26-08-2010

Protokół z kontroli doraźnej RIO z dnia 26-08-2010 w zakresie wydatków na badania ankietowe zlecone przez Gminę w okresie od roku 2007 do chwili kontroli

Pobierz tekst protokołu - format pdf