Zarządzenie Nr 99/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 września 2010r

Zarządzenie Nr 99/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 września 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienei służebności przejscia i przejazdu (drogi koniecznej) obciążającej nieruchomość stanowiącą własność Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf