Obwieszczenie AU-7331/WZCP/16/2010 z dnia 30-11-2010r.

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/16/2010 z dnia 30-11-2010r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaloniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznegopolegającej na budowie kompleksu sportowego składającego się z boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym na terenie położonym w Pleszewie przy ul. Zielonej 3.

Pobierz tekst wykazu - format pdf