Uchwała Nr - SO 0951/91/D/3/Ka/2010 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 15-12-2010r

Uchwała Nr - SO 0951/91/D/3/Ka/2010 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 15-12-2010r. w sprawie wyrażenia opiniii o możliwości sfinasowania deficytu przez Miasto i Gminę Pleszew

Pobierz - format pdf