Zawiadomienie GK 7627/1/11

Zawiadomienie GK 7627/1/11 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na warsztat samochodowy na działce nr 60/1 obręb Brzezie.

Pobierz teskt zawiadomienia - format pdf