Obwieszczenie AU-7331/WZCP/1/2011 z dnia 18-01-2011r.

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/1/2011 z dnia 18-01-2011r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Dobra Nadzieja.

Pobierz  - format pdf