Ogłoszenie z dnia 20-01-2011r.

Ogłoszenie z dnia 20-01-2011r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew.

Pobierz - fomrat pdf