Ogłoszenie z dnia 10-02-2011r

Ogłoszenie  z dnia 10-02-2011r otwarty konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2011 w obszarze kultury fizycznej.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf