Informacja z dnia 16-02-2011

Informacja z dnia 16-02-2011 dotycząca inwestycji polegającej na budowie i rozbudowie dróg i ulic w Kowalewie z możliwością powstania obowiązku budowy kanału technologicznego,

Pobierz tekst informacji - format pdf