Zarządzenie Nr 5/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 stycznia 2011r.

Zarządzenie Nr 5/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 stycznia 2011r.  w sprawie:powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego

Pobierz - format pdf