Zarządzenie Nr 26/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2011r.

Zarządzenie Nr 26/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2011r. w sprawie: przyznania dotacji organizacjo prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w roku 2011.

Pobierz - format pdf