Zarządzenie Nr 24/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 marca 2011r.

Zarządzenie Nr 24/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 marca 2011r. w sprawie: przyznania klubom sportowym wsparcia finasowego.

Pobierz - format pdf