Obwieszczenie AU-7331/WZCP/4/2011 z dnia 11 marca 2011 r.

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/4/2011 z dnia 11 marca 2011 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej.

Pobierz - format pdf