Obwieszczenie AU-7331/WZCP/4/2011 z dnia 24.03.2011 r.

AU-7331/WZCP/4/2011  z dnia 24.03.2011 r. o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W UL. MARCINKOWSKIEGO I ALEI WOJSKA POLSKIEGO W PLESZEWIE” POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI"

Pobierz - format pdf