Zarządzenie Nr 35/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2011r.

Zarządzenie Nr 35/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalnośc pożytku publicznego w roku 2011.

Pobierz - format pdf