Zarządzenie Nr 15/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lutego 2011r.

Zarządzenie Nr 15/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie: zatwierdzenia planu finasowego w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Pleszew ustawami w roku 2011.

Pobierz - format pdf