Zarządzenie Nr 18/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01 marca 2011r.

Zarządzenie Nr 18/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01 marca 2011r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury fizycznej.

Pobierz - format pdf