Zarządzenie Nr 19/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01 marca 2011r. w

Zarządzenie Nr 19/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz - format pdf