Zarządzenie Nr 21/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01 marca 2011r.

Zarządzenie Nr 21/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01 marca 2011r.  w sprawie: regulaminu służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz - format pdf