Zarządzenie Nr 23/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01 marca 2011r.

Zarządzenie Nr 23/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01 marca 2011r. w sprawie dochodów i wydatków ZFŚS oraz rodzajów świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2011r.

Pobierz - format pdf