Zarządzenie Nr 25/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07 marca 2011r.

Zarządzenie Nr 25/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07 marca 2011r. w sprawie: określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za chemiczne czyszczenie umundurowania za rok 2010

Pobierz - format pdf