Zarządzenie Nr 27/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 08 marca 2011r.

Zarządzenie Nr 27/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 08 marca 2011r. w sprawie zmiany pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Mieście i Gminie Pleszew

Pobierz - format pdf