Zarządzenie Nr 28/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2011r.

Zarządzenie Nr 28/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2011r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Pobierz - format pdf