Zarządzenie Nr 34/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 marca 2011r

Zarządzenie Nr 34/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 marca 2011r. w sprawie: zmiany Zarządzania Nr 465A/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2006r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pobierz - format pdf