Ogłoszenie AU7320/06/2011 z dnia 03-03-2011r.

Ogłoszenie AU7320/06/2011 z dnia 03-03-2011r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studnium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszew.

Pobierz - format pd f