Harmonogram zebrań wiejskich i osiedlowych (stan na dzień 01-04-2011 r.)

Harmonogram zebrań

(na dzień 08.04.2011 r.)

Lp.

Sołectwo, Komitet Osiedlowy

Termin zebrania

Miejsce zebrania, godzina

1

Osiedle Nr 1

12.04.2011 r.

Technikum ul. Zielona godz. 18ºº

2

Rokutów

15.04.2011 r.

Sala wiejska godz. 18ºº

3

Piekarzew

18.04.2011 r.

Sala wiejska godz. 19ºº

4

Zielona Łąka

19.04.2011 r.

Przedszkole Zielona Łąka godz. 17ºº

5

Osiedle Nr 3

20.04.2011 r.

Siedziba Towarzystwa Przyjaciół Dzieci godz. 17³º

6

Osiedle Nr 4

21.04.2011 r.

Kotlarz ul. Kaliska 98 godz. 17ºº

7

Osiedle Nr 9

26.04.2011 r.

Dom Kultury Pleszew godz. 17ºº

8

Osiedle Nr 5

27.04.2011 r.

Ratusz sala nr 206 godz. 17ºº

9

Osiedle nr 2

28.04.2011 r.

Casyno ul. Wojska Polskiego godz. 17ºº

Zmiana terminu zebrania w Piekarzewie z dnia 14.04.2011 r. na dzień 18.04.2011 r.

Zmiana terminu zebrania Pleszewie Osiedle Nr 2 z dnia 28.03.2011 r. na dzień 28.04.2011