Obwieszczenie AU-7331/WZCP/14/10-11 z dnia 23.03.2011 r.

AU-7331/WZCP/4/2011  z dnia 24.03.2011 r. zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaloniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W GMINIE PLESZEW ETAP II (DOKUMENTACJA), ZADANIE NR 2 – BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ: NOWA WIEŚ – TACZANÓW”.

Pobierz - format pdf