Zawiadomienie GK.6220.8.2011.MCh

Zawiadomnienie GK.6220.8.2011.MCh  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na “Budowie ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: od ul.Parkowej – Klonowej – drogi gminnej nr 639073P do drogi krajowej nr 12 w m. Lenartowice”

Pobierz dokument - format pdf