Obwieszczenie AU-7331/WZCP/3/2011 z dnia 14-04-2011r.

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/3/2011   z dnia 14-04-2011r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „ROZBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DZ 90 MM PE O DŁUGOŚCI OK. 556,0 M NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 1933/1, AM-7, OBRĘB PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf