Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew - PS.I-3.431-7/11

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 

Pobierz tekst protokołu - format pdf 

Pobierz tekst załącznika - format pdf