Instrukcja korzystania z Biuletynu

Niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) powstał w oparciu o Ustawę z dnia 6 września 2002 r. o dostępie do informacji publicznej, która   nakłada na administracje publiczną, w tym samorząd lokalny, obowiązek udostępniania informacji za pomocą publikatora teleinformatycznego.
Biuletyn niniejszy został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej i jest dostępny całodobowo pod adresem internetowym:
            http://bip.pleszew.pl
lub
            http://bip.wokiss.pl/pleszewm
Zdodnie  z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (2005 Dz. U. Nr 212, poz.1766) dokumenty w biuletynie publikowane są w następujących formatach:
Informacja publiczna dostępna w Biuletynie została podzielona na  kategorie odejmujące:
Informacje o podmiotach dotyczą:
Informacje tematyczne zawieraj dokumenty oraz linki dokumentów podgrupowane w nastepujegce dziedziny
  • prawo lokalne
  • finanse i majątek komunalny
  • zamówienia publiczne
  • oferty pracy
  • obwieszczenia i ogłoszenia
  • oświadczenia majątkowe
  • ochronę srodowiska
  • protokoły kontroli
  • informacje dotyczące sposobu załatwienia sprawy

Każda z kategorii jest uszczegółowiona - w kolejnych, czytelnych poziomach menu, które są dostępne po ustawieniu kursora myszki na dziale głównym. Wybór interesującej informacji dokonywany jest, podobnie jak w przypadku każdej innej strony internetowej, przez naciśnięcie "przycisku" opisującego daną informację.

Dla ułatwienia nawigacji służy Mapa serwisu.

W wyszukiwaniu informacji pomocą służy także wyszukiwarka kontekstowa (Szukaj), pozwalającą na dotarcie do szukanej informacji po podaniu wyrazu (lub jego części) wchodzącego w skład szukanego tekstu.

Pozostałe przyciski menu mają charakter uzupełniający, bądź służą udostępnianiu informacji natury statystycznej czy organizacyjnej.

Mamy nadzieję, że Biuletyn usprawni dostęp do infomacji dotyczących Miasta i Gminy Pleszew wszystkim zainteresowanym osobom. Ponieważ jego celem zapewnienie szerokiego dostępu do informacji publicznej jesteśmy zainteresowani Państwa opiniami na temat korzystania z informacji w nim zawartych. Wszelkie uwagi, czy sugestie prosimy kierować na adres Redakcji Biuletynu: bip@pleszew.pl