Zawiadomienie GK.6220.9.2011.MCh

Zawiadomnienie GK.6220.9.2011.MCh   o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie hali montażu z wiatą magazynową.

Pobierz dokument - format pdf