Zarządzenie Nr 37/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2011r.

Zarządzenie Nr 37/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania merytorycznego z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy za rok 2010.

Pobierz - format pdf

Pobierz sprawozdanie opisowe - format pdf

Pobierz informację o stanie mienia - format pdf