Zarządzenie Nr 40/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 kwietnia 2011r.

Zarządzenie Nr 40/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie: wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, niezabudowaną

Pobierz - format pdf