Zawiadomienie GK.6220.8.2011.MCh z dnia 2011-05-18

Zawiadomienie GK.6220.8.2011.MCh z dnia 18-5-2011r. o wydaniu postanowienia  dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: od ul. Parkowej – Klonowej – drogi gminnej nr 639073P do drogi krajowej nr 12 w m. Lenartowice.
 
Pobierz dokument - format pdf