Zawiadomienie GK.6220.11.2011.MCh z dnia 2011-05-23

Zawiadomienie GK.6220.11.2011.MCh z dnia 2011-05-23 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie instalacji biogazowi o mocy elektrycznej 600kW w miejscowości Zielona Łąka
 
Pobierz dokument - format pdf