Wystąpienie pokontrolne Wojewody PS.Ka-4.431-6/11 z dnia 20-05-2011r.

Wystąpienie pokontrolne Wojewody PS.Ka-4.431-6/11 z dnia 20-05-2011r. po kontroli obejmującej wyjaśnienie skargi dotyczącej nieterminowego załatwienia sprawy.

Pobierz tekst wystąpienia - format pdf