Zarządzenie Nr 1b/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 stycznia 2011r.

Zarządzenie Nr 1b/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07.01.2011r. w sprawie wprowadzania Instrukcji w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej realizowanej przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszewie.

Pobierz - format pdf