Zarządzenie Nr 53/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 czerwca 2011r.

Zarządzenie Nr 53/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wymaganego doświadczenia rodzaju kwalifikacji i stopnia niezależności osoby lub zespołu dokonującego oceny zewnętrznej komórki audytu wewnętrznego

Pobierz - format pdf