Obwieszczenie AU-7331/WZCP/4/2011 z dnia 03-06-2011

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/4/2011 z dnia 03-06-2011 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: „ROZBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA NA DZIAŁKACH NR 792/30, 3622/4, 3623/3, 790/7, 789/17 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁKI NR 784/6 AM-20 OBRĘB PLESZEW.

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf