Zarządzenie NR 55/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 czerwca 2011 roku

Zarządzenie NR 55/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie: instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosowanej w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew oraz Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz zarządzenie  - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf