Zarządzenie Nr 57/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 czerwca 2011r.

Zarządzenie Nr 57/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz - format pdf