Zarządzenie Nr 61/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2011r.

Zarządzenie Nr 61/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego w 2011r.

Pobierz - format pdf