Zawiadomienie GK.6220.14.2011.MCh z dnia 29-6-2011r.

Zawiadomienie GK.6220.14.2011.MCh z dnia 29-6-2011r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie ul. Łąkowej w Kowalewie.
 
Pobierz dokument - format pdf